Palvelut

Puheterapia on lääkinnällistä puheen, kielen ja äänen häiriöiden tutkimista hoitoa ja kuntoutusta. Olen innostunut työstäni, sillä saan lieventää sekä ehkäistä kielen ja puheen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen haasteita. Jokaisella meistä on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi tavalla tai toisella. Näitä asioita puheterapiassa harjoitellaan. Jokaisella on sanansijansa!

Yksittäiset terapiasuunnitelmat perustuvat aina tutkimukseen tai arvioon. Arvion voi tehdä lähettävä tai kuntouttava puheterapeutti tai molemmat yhdessä. Terapian tavoitteet ja menetelmätavat mietimme yhdessä terapiaan tulevan ja hänen lähipiirinsä kanssa.

Olen toiminut vuosina 1992–1994 erityisopettajan sijaisena Hailuodossa ja Oulunsalossa. Valmistuttuani logopediksi aloitin yksityisyrittäjänä Oulussa, jolloin asiakkaani olivat pääasiassa lapsia, joilla oli kielen- ja puheenkehityksen viivästymä (1994–1997). Jyväskylässä toimin yksityisenä puheterapeuttina vuosina 1997–2004, jolloin autismin erilaiset muodot tulivat varsin tutuksi.

Puheterapiavastaanottoni on Jyväskylässä Hippoterapiaklinikalla, jonne soittamalla voit tiedustella kuntoutuksesta lisää. Voit myös laittaa minulle sähköpostia marjut(a)sanansija.fi tai soittaa numerooni 0500 436493.

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. – STOry, Suomen työnohjaajat ry.

Tämän päivän työelämässä liian usein tuntuu, ettei ole mitään sanansijaa muutoksiin tai työn määrään. Miten voi uudistua ja jaksaa, jos ei ole tilaa tai paikkaa sanoittaa työhön liittyviä kokemuksia? – Siksi Sanansija!

Vaikkakin minulla on pitkä kokemus kohtaamisen työstä puheterapeuttina ja sielunhoitajana, opiskelen tällä hetkellä työnohjaajaksi. Tämä takaa ohjaukseni laadun tarkkailun. Käytännössä se tarkoittaa, että saan opiskelujeni ajan jatkuvaa ohjausta omaan ohjaustyöhöni. Opinahjoni on Kirkon koulutuskeskus Järvenpäässä. Kirkko on keskeisenä vaikuttajana ollut tuomassa työnohjausta osaksi suomalaista työelämää, ja niinpä kirkon työnohjauskoulutuksella (60 op) on pitkät juuret. Sitä arvostetaan varsin laajasti myös kirkon ulkopuolella.

Johtajuuden tieto-taidoilla olen rikastunut käytännön esimiestyössä sekä opiskelemalla johtajuuden tutkintoja (mm. Johtamisen erityisammattitutkinto JET 40 op, Kirkon johtamiskoulutus I ja II yht. 25 op). Toimin Lapuan ja Oulun hiippakunnan johtajuuskouluttajana sekä Lapuan hiippakunnan uusien pappien mentorina vuosina 2012 – 2016.

Jos kiinnostuit työnohjauksesta, ota yhteyttä!

Olen pappi, joka rakastaa tutkia Raamattua muiden kanssa. Minun elämässäni on siis sijaa myös Sanalle. (’Sana’ kirjoitettuna isolla ässällä tarkoittaa yleensä joko Jeesusta tai Raamatun, eli Jumalan sanaa.) Raamattu ja usko Jumalaan ovatkin elämäni kantavat voimat, ja innostun aina, kun teen löytöjä Sanan äärellä. Sellaisia löytöjä, joilla Jumala haluaa kannustaa, varjella ja ohjata. Mitään superhifistelyä Raamatun äärellä en osaa harrastaa.

Unelmani on, että saan muiden kanssa opetella tuntemaan Jumalaa yhä syvemmin ja laajemmin. Sillä taivaassa meillä on Isä, jolla on jokaiselle oma tarkoitus ja suunnitelma. Kiinnostukseni teologiaan nousee tältä pohjalta. Teologisen tutkintoni lisäksi olen opiskellut Raamattua mm. Eero Junkkaalan Raamatunopetusakatemiassa. Olen myös Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettava ja erityinen kiinnostukseni kohde on Martti Lutherin rakkaudenteologia.

Kristittyjen yhteyden oppikoulun sain käydä vuosina 2011 – 2014 ollessani Suomen evankelisluterilaisen kirkon edustaja Kirkkojen maailmanneuvoston komiteassa, jossa tutustuimme helluntailiikkeen edustajiin eri puolilta maailmaa. Myös kotimaassa toimin 2012 – 2016 evankelisluterilaisen kirkon ja helluntaiherätyksen välisen neuvottelukunnan jäsenenä (pj. piispa Irja Askola). Niinpä minulle myös pappina on luontevaa toimia yhdessä eri kirkkokuntien ihmisten kanssa. Erityinen ilo minulle ovat Jyväskylässä kerran kuussa kokoontuvat Fill my cup – Naisten brunssit!

Voit kutsua minut vierailulle seurakuntaasi erilaisiin tapahtumiin vaikkapa Naistenpäiville tai Raamattuopetuksen äärelle. Lutherin teologiaan sukellan mielelläni. Sovitaan yhteinen aihe ja ajankohta!